Đụ vợ sếp để trả thù nợ cũ

Copy link

Kana Mito thực sự cảm thấy hối hận bởi trước đây nàng và chồng đã từng ức hiếp gã nhân viên này, để giờ đây lúc chồng cô bị bố giáng chức xuống trở thành một tên nhân viên quèn, bản thân ẻm thì lại phải trở thành thư ký của tên nhân viên ấy thì hắn nói gì cô cũng chẳng dám cãi lời. Trước đây đã từng bị cặp vợ chồng này ức hiếp, vậy nên khi có được chức vụ quan trọng trong công ty, hắn ta bắt nàng làm thư ký riêng và mỗi ngày phải cho hắn chịch thoải mái nếu như cô ta muốn vẫn còn có thể được làm tại công ty này.