Hiếp biến thành trộm để hiếp vợ

Copy link

Vì biết vợ ngoại tình cùng tên đàn ông khác bên ngoài nhưng vẫn muốn níu kéo cô ấy, chính vì thế nên anh quyết định ra tay hãm hiếp nàng để cô ẻm biết được rằng, trên đời này vẫn còn có nhiều người tuyệt vời hơn gã tình nhân của nàng rất nhiều. Thế nhưng khi hắn giả dạng đến hãm hiếp thì bỗng dưng bị nàng phát hiện và mắng chửi, đến lúc đó anh mới nhận ra, tất cả cũng chỉ do mình không quan tâm đến cô ấy nên vợ mình mới trở nên như vậy. Vì chẳng biết làm sao để níu kéo, anh tiếp tục bước ra hãm hiếp vợ mình với hi vọng khi ẻm phê lồn sẽ suy nghĩ lại.

Hiếp biến thành trộm để hiếp vợ